Baterie testů jazykových schopností vznikla v rámci řešení projektu „Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku" (TL02000174) podpořeného Technologickou agenturou České republiky v letech 2019-2021. Projekt umožnil řešitelskému týmu vytvořit a následně také s podporou spolupracujících profesionálů v praxi standardizovat původní českou diagnostickou baterii pro komplexní posouzení jazykových schopností předškolních a raně školních dětí. Kvalitní psychometrické nástroje pro posuzování jazykových schopností i dovedností považujeme za nezbytnou součást diagnostických postupů psychologů a logopedů; ať už ve školském nebo zdravotnickém resortu. Nedostatek takových nástrojů je vždy pro profesionály komplikací.


Naši cílem je pro potřeby poradenské a klinické praxe zhodnotit odborné znalosti a výsledky dosavadního výzkumu na poli studia jazyka a gramotnosti. Vytvoření komplexní diagnostické baterie pro posouzení lexikálních, gramatických i fonologických schopností dětí předškolního a raně školního věku je záměr, jehož realizaci jsme dlouhou odkládali. V kontextu vlastní badatelské práce i při kontaktu s profesionály z praxe jsme vnímali velkou potřebu vzniku nových psychometrických nástrojů pro diagnostiku jazyka. Uvědomovali jsem si, že pro takový úkol máme jako vědečtí pracovníci „know how“, ale že postrádáme ve své profesi vhodné systémové podmínky pro publikování psychometrických testů. Děkujeme proto TAČR za finanční podporu našemu záměru a především za uznání potřebnosti podporovat tvorbu a standardizaci psychometrických nástrojů pro klinickou i poradenskou praxi psychologů a logopedů v České republice. Více o projektu se dozvíte ZDE


 


Gabriela Seidlová Málková & Filip Smolík
Účastníci

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Vedoucí projektu:

Gabriela Málková (FHS UK)

email:


Řešitelé projektu:

Filip Smolík (PsÚ AV)

e-mail:

Miroslava Nováková Schöffelová (FHS UK)

e-mail:Finanční podpora projektu

Projekt č. TL02000174 „Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku" podpořila Technologická agentura České republiky (2019-2022)chfhghmvjhmhgmfh