Situace v projektu ohledně nemoci COVID-19


Velice se Vám omlouváme za komplikace, které jsme nuceni přijmout v souvislosti se zabránění šíření nemoci Covid–19.

Ve školním roce 2019/2020 musel být vzhledem k epidemiologické situaci přerušen sběr dat v základních a mateřských školách.

Nyní pokračujeme ve sběru dat, které bude probíhat po celý školní rok 2020/2021 dle aktuální epidemiologické situace.

Řešitelský tým se zavazuje dodržet všechna aktuální doporučení MZČR platná pro školy v jednotlivých krajích a doporučení stanovená konkrétními školami (včetně možné nutnosti nasazení roušky či štítu nebo přerušení výzkumu). Výzkumný asistent se zavazuje vstupovat do školy vždy pouze po předchozí dohodě s vedením, po řádné desinfekci rukou, bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění a pouze v případě, že nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Baterie testů jazykových schopností vzniká v rámci řešení projektu „Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku" (TL02000174) podpořeného Technologickou agenturou České republiky v letech 2019-2021. Projekt umožňuje řešitelskému týmu vytvořit a následně také s podporou spolupracujících profesionálů v praxi standardizovat původní českou diagnostickou baterii pro komplexní posouzení jazykových schopností předškolních a raně školních dětí. Kvalitní psychometrické nástroje pro posuzování jazykových schopností i dovedností považujeme za nezbytnou součást diagnostických postupů psychologů a logopedů; ať už ve školském nebo zdravotnickém resortu. Nedostatek takových nástrojů je vždy pro profesionály komplikací.


Naši cílem je pro potřeby poradenské a klinické praxe zhodnotit odborné znalosti a výsledky dosavadního výzkumu na poli studia jazyka a gramotnosti. Vytvoření komplexní diagnostické baterie pro posouzení lexikálních, gramatických i fonologických schopností dětí předškolního a raně školního věku je záměr, jehož realizaci jsme dlouhou odkládali. V kontextu vlastní badatelské práce i při kontaktu s profesionály z praxe jsme vnímali velkou potřebu vzniku nových psychometrických nástrojů pro diagnostiku jazyka. Uvědomovali jsem si, že pro takový úkol máme jako vědečtí pracovníci „know how“, ale že postrádáme ve své profesi vhodné systémové podmínky pro publikování psychometrických testů. Děkujeme proto TAČR za finanční podporu našemu záměru a především za uznání potřebnosti podporovat tvorbu a standardizaci psychometrických nástrojů pro klinickou i poradenskou praxi psychologů a logopedů v České republice.  Více o projektu se dozvíte ZDE


 


Gabriela Seidlová Málková & Filip Smolík
Účastníci

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Koordinátorka projektu:

Miroslava Nováková Schöffelová

e-mail:

tel: 776 845 004


Jak k nám


chfhghmvjhmhgmfh